Great INDIAN Festival

MahaShivRatri 2018 with Sadhguru ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸದ್ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿ

 ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸದ್ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿ
 MahaShivRatri 2018 with Sadhguru
ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಧ್ಯಾನಗಳು!

ಸದ್ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಸಂಗ!

ಸೋನು ನಿಗಮ್, ದಲೆರ್ ಮೆಹೆಂದಿ, ಶಾನ್ ರೋಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲಾವಿದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು!

ಆದಿಯೋಗಿ ಶಿವನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ad

72nd Independence Day Celebrations – PM’s address to the Nation - LIVE from the Red Fort.